1. ročník

Výsledky rozhodovania odbornej poroty a hlasovania verejnosti sme oznámili 27. septembra 2013 na odbornej konferencii Hermes Komunikátor roka 2013.

Kategória bankovníctvo

1. miesto

Tatra banka, a.s.

2. miesto

VÚB, a.s.

3. miesto

Československá obchodná banka a.s.

Kategória poisťovníctvo

1. miesto

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

2. miesto

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

3. miesto

ČSOB Poistovňa a.s.

Kategória telekomunikácie

1. miesto

Orange Slovensko, a.s.

2. miesto

Telefónica Slovakia, s.r.o.

3. miesto

Slovak Telekom, a.s.

Kategória obchodné reťazce

1. miesto

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

2. miesto

TESCO STORES SR, a.s.

3. miesto

COOP Jednota Slovensko, sp. družstvo

Absolútna cena verejnosti

1. miesto

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Kategória bankovníctvo

1. miesto

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kategória poisťovníctvo

1. miesto

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Kategória telekomunikácie

1. miesto

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Kategória obchodné reťazce

1. miesto

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Kategória verejná správa

1. miesto

Finančná správa Slovenská republika

Cena za inovatívnu komunikáciu

1. miesto

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

10. ročník
9. ročník
8. ročník
7. ročník
6. ročník
5. ročník
4. ročník
3. ročník
2. ročník
1. ročník