3. ročník

Kategória bankovníctvo

1. miesto

Všeobecná úverová banka, a.s.

2. miesto

Slovenská sporiteľňa, a.s.

3. miesto

Poštová banka, a.s.

Kategória poisťovníctvo

1. miesto

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

2. miesto

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

3. miesto

NN Životná poisťovňa, a.s.

Kategória telekomunikácie

1. miesto

Orange Slovensko, a.s.

2. miesto

O2 Slovakia, s.r.o.

3. miesto

Slovak Telekom, a.s.

Kategória obchodné reťazce

1. miesto

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

2. miesto

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

3. miesto

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Kategória bankovníctvo

1. miesto

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kategória poisťovníctvo

1. miesto

ČSOB Poistovňa a.s.

Kategória telekomunikácie

1. miesto

O2 Slovakia, s.r.o.

Kategória obchodné reťazce

1. miesto

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Absolútna cena verejnosti

1. miesto

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Kategória Interná komunikácia

1. miesto

Ako sa podarilo rozbehať už viac ako poltisíc bankárov

Československá obchodná banka, a.s

Kategória Inovatívny marketingový prístup

1. miesto

Ihrisko Žihadielko

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Kategória Najefektívnejšie využitie nových médií

1. miesto

Signáloskúšači

SWAN Mobile, a.s.

Kategória Starostlivosť o klienta

1. miesto

Komunikácia na sociálnych sieťach

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

10. ročník
9. ročník
8. ročník
7. ročník
6. ročník
5. ročník
4. ročník
3. ročník
2. ročník
1. ročník