Jindřich Bardon

JINDŘICH BARDON

Ing. Jindřich Bardon, projektový manažér, Slovenský rozhlas RTVS

V roku 1995 začal pracovať v českej spoločnosti pre prieskum trhu, médií, verejnej mienky a vývoja mediálnych a marketingových softvérov Median, kde prešiel rôznymi pozíciami, najmä v divízii prieskumov. V roku 2002, pri zakladaní samostatnej pobočky na Slovensku, sa stal riaditeľom spoločnosti MEDIAN SK.

Od januára 2015 pracuje ako projektový manažér v Slovenskom rozhlase RTVS. Tu najskôr riešil všetky prieskumy a štúdie určené pre rozhlas a jeho jednotlivé programové služby, aktuálne sa zameriava najmä na programovú stratégiu mainstreamových staníc rozhlasu, ako aj rozhlasových podcastov.

Od roku 2004 spolupracuje s viacerými vzdelávacími inštitúciami. V rokoch 2004 až 2011 pravidelne pripravoval semináre o prieskume trhu a médií pre študentov na Univerzite Komenského v Bratislave a kurz Manažér marketingovej komunikácie v Centre ďalšieho vzdelávania pri UK. Svojimi článkami prispieva do odborných mediálnych a marketingových časopisov.