Grand Prix pre najlepšie komunikujúcu inštitúciu v Slovenskej Republike
Pavel Horňák
Pavel Horňák

Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD., vedúci Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, zakladajúci člen Rady pre reklamu SR a jej arbitrážnej komisie, člen Vědecké a umělecké rady Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

Je autorom niekoľkých vedeckých štúdií a publikácií o reklame, ktorou sa zaoberá už viac ako 35 rokov. Je zakladateľom prvého vysokoškolského štúdia marketingovej komunikácie (FF UK Bratislava) a autorom prvého kódexu reklamnej etiky v Československu.

Odborným garantom projektu Hermes Komunikátor roka je už od prvého ročníka projektu, ktorý ako jediný hodnotí komunikáciu inštitúcií so zákazníkom v SR.