2. ročník

Kategória bankovníctvo

1. miesto

Všeobecná úverová banka, a.s.

2. miesto

Slovenská sporiteľňa, a.s.

3. miesto

Tatra banka, a.s.

Kategória poisťovníctvo

1. miesto

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

2. miesto

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

3. miesto

Generali Poisťovňa, a. s.

Kategória telekomunikácie

1. miesto

O2 Slovakia, s.r.o.

2. miesto

Orange Slovensko, a.s.

3. miesto

Slovak Telekom, a.s.

Kategória obchodné reťazce

1. miesto

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

2. miesto

BILLA s.r.o.

3. miesto

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Kategória privátne bankovníctvo

1. miesto

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

2. miesto

Erste Private Banking

3. miesto

Československá obchodná banka a.s.

ABSOLÚTNA CENA VEREJNOSTI:

1. miesto

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

KATEGÓRIA BANKOVNÍCTVO:

1. miesto

ČSOB, a.s.

KATEGÓRIA POISŤOVNÍCTVO:

1. miesto

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

KATEGÓRIA TELEKOMUNIKÁCIE:

1. miesto

O2 Slovakia, s.r.o.

KATEGÓRIA OBCHODNÉ REŤAZCE:

1. miesto

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

KATEGÓRIA PRIVÁTNE BANKOVNÍCTVO:

1. miesto

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

CENA ZA INOVATÍVNU KOMUNIKÁCIU, KATEGÓRIA BANKOVNÍCTVO:

1. miesto

Tatra banka, a.s.

CENA ZA INOVATÍVNU KOMUNIKÁCIU, KATEGÓRIA POISŤOVNÍCTVO:

1. miesto

MetLife Amslico poisťovňa, a.s.

10. ročník
9. ročník
8. ročník
7. ročník
6. ročník
5. ročník
4. ročník
3. ročník
2. ročník
1. ročník