Cena agentúry 2021

Myslíte si, že sa vám v minulom roku podarilo niečo, čo si zaslúži byť na piedestále?

Prihláste projekt, ktorý najlepšie reprezentuje komunikáciu vašej spoločnosti. Odprezentujte nám ho prostredníctvom prihlasovacieho formulára a ukážte odbornej a laickej verejnosti, ako by mala vyzerať najlepšia komunikácia.

Ocenenie Cena agentúry 2021 získajú výhercovia v jednotlivých hodnotených kategóriách:

  • Krízová komunikácia,
  • Starostlivosť o klienta,
  • Najlepší interiér predajného priestoru,
  • Najefektívnejšie využitie nových médií,
  • Inovatívny marketingový prístup,
  • Interná komunikácia,
  • Spoločenská zodpovednosť.

Do uvedených kategórií môže svoj projekt prihlásiť akákoľvek inštitúcia, nie len inštitúcie z nominovaných kategórií (Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce, Automobily), pričom podkladom pre hodnotenie organizátora bude vyplnený prihlasovací formulár. Najlepší projekt v každej kategórii vyberie a ocení organizátor súťaže po konzultácii s odbornými garantmi projektu.

Prihlásený môže byť každý projekt, ktorého komunikačné aktivity prebiehali najneskôr do decembra 2021.

Prihlásiť projekt je možné najneskôr do 28. februára 2022 prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára. Prihlasovací formulár môžete vyplniť priamo na našej web stránke, prípadne nám ho môžete zaslať elektronicky na dagmarsefcikova@respectapp.com alebo poštou na adresu: Respect APP s.r.o., Klariská 7, 811 03, Bratislava. 

 

Podmienky prihlásenia

Prihláste projekt, ktorý najlepšie reprezentuje komunikáciu vašej inštitúcie. Prihlásený môže byť každý projekt, ktorého komunikačné aktivity prebiehali najneskôr do decembra 2021. Prihlásiť projekt je možné najneskôr do 28. februára 2022. Prihlásenie projektu je záväzné a bude vám fakturované podľa cenníka.

Cenník Hermes Komunikátor roka 2021

Prihlásenie jedného projektu
1 000 €

Prihlásenie dvoch projektov
1 600 €

Prihlásenie troch projektov
1 800 €

Prihlásenie štyroch projektov a viacerých projektov
2 000 € + 500 € každý ďalší projekt 

 V prípade, že projekt prihlásite v predtermíne, do 31.1.2022, máte možnosť prihlásiť ďalší projekt tej istej spoločnosti grátis, tzn. cena za prihlásenie dvoch projektov v predtermíne je 1 000 € (druhý projekt tak máte oproti základnej cene grátis). V prípade prihlásenia troch projektov v predtermíne je cena 1 600 € (tretí projekt tak máte oproti základnej cene grátis) a pri prihlásení štyroch projektov v predtermíne je cena 1 800 € (štvrtý projekt tak máte oproti základnej cene grátis). Ak máte záujem o prihlásenie piatich projektov v predtermíne je cena 2 000 € (piaty projekt tak máte oproti základnej cene grátis). Prihlásenie šiestich projektov v predtermíne vám bude fakturované v cene 2 500 €.

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH. V prípade neuhradenia sumy uvedenej v cenníku v lehote splatnosti, a to na základe faktúry vystavenej spoločnosťou Respect APP s.r.o., beriete na vedomie, že všetky projekty uvedenej spoločnosti budú zo súťaže Hermes Komunikátor roka 2021 okamžite vyradené.     


Zadávateľ
Oblasť pôsobenia spoločnosti
Kategórie (Označte kategórie, do ktorých chcete prihlásiť svoj projekt)
Projekt
Prílohy

Povolené formáty

pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, jepg, png, gif