Prihláste projekt, ktorý najlepšie reprezentuje komunikáciu vašej spoločnosti. Odprezentujte nám ho prostredníctvom jednoduchého prihlasovacieho formulára a ukážte odbornej a laickej verejnosti ako by mala vyzerať najlepšia komunikácia.

Projekt môžete prihlásiť v kategóriách:

  1. Inovatívny marketingový prístup (kreatívne riešenia v ATL a BTL komunikácii, mediálna kreativita - new media, netradičné využitie nových komunikačných platforiem)
  2. Interná komunikácia & employer branding
  3. Krízová komunikácia
  4. Dizajn (interiér obchodného priestoru, komunikačný dizajn, obalový dizajn alebo akákoľvek iná forma vizuálnej komunikácie použitá komerčným subjektom)
  5. Spoločenská zodpovednosť
  6. Event

 

Podmienky prihlásenia

Podkladom pre hodnotenie odbornou porotou bude vyplnený prihlasovací formulár. Prihlásený môže byť každý projekt, ktorého komunikačné aktivity sa uskutočnili najneskôr do decembra 2022.

Prihlásiť projekt je možné najneskôr do 28. februára 2023. Prihlasovací formulár môžete vyplniť priamo na našej web stránke, prípadne nám projekt môžete zaslať elektronicky na info@cenyhermes.sk alebo poštou na adresu: Respect APP s.r.o., Klariská 7, 811 03, Bratislava.

Prihlásenie projektu je záväzné a bude vám fakturované podľa cenníka.

Cenník

Prihlásenie jedného projektu
1 000 €

Prihlásenie dvoch projektov
1 600 €

Prihlásenie troch projektov
1 800 €

Prihlásenie štyroch a viacerých projektov
2 000 € + 500 € každý ďalší projekt 

V prípade, že projekt prihlásite v predtermíne, do 31. 1. 2023, máte možnosť prihlásiť ďalší projekt tej istej spoločnosti grátis, tzn. cena za prihlásenie dvoch projektov v predtermíne je 1 000 € (druhý projekt tak máte oproti základnej cene grátis). V prípade prihlásenia troch projektov v predtermíne je cena 1 600 € (tretí projekt tak máte oproti základnej cene grátis) a pri prihlásení štyroch projektov v predtermíne je cena 1 800 € (štvrtý projekt tak máte oproti základnej cene grátis). Ak máte záujem o prihlásenie piatich projektov v predtermíne je cena 2 000 € (piaty projekt tak máte oproti základnej cene grátis). Prihlásenie šiestich projektov v predtermíne vám bude fakturované v cene 2 500 €.

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH. V prípade neuhradenia sumy uvedenej v cenníku v lehote splatnosti na základe faktúry vystavenej spoločnosťou Respect APP s.r.o., beriete na vedomie, že všetky projekty uvedenej spoločnosti budú zo súťaže Hermes Komunikátor roka 2022 vyradené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zadávateľ
Oblasť pôsobenia spoločnosti
Kategórie (Označte kategórie, do ktorých chcete prihlásiť svoj projekt)
Projekt
Prílohy

Povolené formáty

pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, jepg, png, gif