HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie pre najlepšiu spoločnosť na Slovensku v komunikácii so zákazníkom.

  Hodnotí sa tromi spôsobmi:

 • CENA MEDIAN SK - víťazi sa určia na základe reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu realizovaného spoločnosťou MEDIAN SK
 • CENA VEREJNOSTI - o víťazoch rozhodne verejnosť online hlasovaním
 • CENA HERMES - o oceneniach rozhodne odborná porota v zložení:

  Mgr. Michal Mislovič
  , analytik MEDIAN SK
  Ing. Jindřich Bardon, projektový manažér, Slovenský rozhlas RTVS
  doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., vysokoškolský pedagóg, Katedra marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Ústav marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Jindřich Bardon
Milan Banyár
Michal Mislovič

 

Špeciálna cena GRAND PRIX sa udeľuje spoločnosti, ktorá získa najviac bodov vo všetkých troch spôsoboch hodnotenia. Víťaz získa sekundárnu analýzu dát MML v rozsahu 30 strán od spoločnosti MEDIAN SK.

Projekt organizuje agentúra Respect APP s.r.o. v spolupráci s prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK, s.r.o.

Termíny
Prihlasovanie
projektov
v predtermíne
11. 12. 2023 - 31. 1. 2024
Prihlasovanie
projektov a hlasovanie verejnosti
1. 2. 2024 - 29. 2. 2024
Ukončenie
prihlasovania
projektov a hlasovania verejnosti
29. 2. 2024
Slávnostné
vyhodnotenie výsledkov HERMES - KOMUNIKÁTOR ROKA 2023
21. 03. 2024
Cena Median SK
Kategórie
Bankovníctvo
Telekomunikácie
Automobily
Poisťovníctvo
Obchodné reťazce
Sýtené nápoje a minerálne vody

Ceny v uvedených šiestich kategóriách sa udeľujú na základe výsledkov reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu od prieskumnej spoločnosti MEDIAN SK za jedenásť mesiacov kalendárneho roka.

Umiestnenia vychádzajú z otázky, na ktoré značky z danej kategórie respondent zaznamenal reklamu v posledných dvoch mesiacoch - táto spontánna znalosť značky je spriemerovaná s podporenou znalosťou, ktorá sa skúma v druhom kroku (v tisícoch). V prípade rovnakého výsledku dvoch spoločností bude na vyššiu priečku umiestnená tá, ktorá sa v rámci spontánnej znalosti značky v danej kategórii umiestnila vyššie.

Cena verejnosti
Kategórie
Bankovníctvo
Telekomunikácie
Automobily
Poisťovníctvo
Obchodné reťazce
Sýtené nápoje a minerálne vody

Ďakujeme, že ste hlasovali za spoločnosti, s ktorými máte osobne najpozitívnejšie skúsenosti a ktoré sa podľa vás najlepšie prezentujú v médiách.  Z množstva hlasov sme vyžrebovali dvoch výhercov:

 • wellness pobyt pre 2 osoby v Grand hoteli Permon**** na 3 dni / 2 noci s plnou penziou a voľným vstupom do wellness komplexu Permon´s Paradise vyhráva pani Petra Orieščiková
 • automobil Hyundai na týždeň s plnou nádržou (pri vozidle so spaľovacím motorom) alebo plne nabité (pri elektrickom vozidle) vyhráva pán Tomáš Šimko

Hlasovanie potrvá od 1. februára do 29. februára 2024. Výsledky hlasovania budú zverejnené na slávnostnom odovzdávaní cien HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA a na tejto webstránke v marci 2024.

Hlasovať je možné z jednej e-mailovej adresy v každej kategórii raz za 24 hodín; svoj hlas môžete dať ktorejkoľvek spoločnosti vo vyššie uvedených šiestich kategóriách.

Ak medzi nominovanými v daných kategóriách nie je spoločnosť, ktorej chcete dať svoj hlas, napíšte jej názov na info@cenyhermes.sk a my nomináciu uverejníme.

Cena Hermes

Hermes 2023 - logo

 

Ceny HERMES udelí odborná porota v kategóriách:

 • Inovatívny marketingový prístup (kreatívne riešenia v ATL a BTL komunikácii, mediálna kreativita - new media, netradičné využitie nových komunikačných platforiem)
 • Interná komunikácia & employer branding
 • Krízová komunikácia
 • Dizajn (interiér obchodného priestoru, komunikačný dizajn, obalový dizajn alebo akákoľvek iná forma vizuálnej komunikácie použitá komerčným subjektom)
 • Spoločenská zodpovednosť
 • Event

Do kategórií Ceny HERMES sa môže prihlásiť akákoľvek spoločnosť - aj z oblasti nespadajúcej pod bankovníctvo, poisťovníctvo, telekomunikácie, obchodné reťazce, automobily či sýtené nápoje a minerálne vody. Podkladom pre hodnotenie odbornou porotou bude vyplnený prihlasovací formulár. Prihlásený môže byť každý projekt, ktorého komunikačné aktivity sa uskutočnili najneskôr do decembra 2023. Prihlásenie projektu je možné do 29. 2. 2024. Je záväzné a spoplatnené podľa cenníka uvedeného v prihlasovacom formulári.

Partneri
Mediálni partneri
Odborní partneri
Partner súťaže
Partner galavečera
Partner kategórií
História