Ktoré značky dosiahli komunikačný Olymp? Pozrite si online ceremoniál odovzdávania cien Hermes.
O súťaži

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie
pre najlepšie komunikujúcu inštitúciu v Slovenskej republike so zákazníkom.

Aj tento rok čaká spoločnosti zápolenie v disciplínach bankovníctvo, telekomunikácie, automobily,poisťovníctvo, obchodné reťazce, ale v neposlednom rade aj ocenenie cena agentúry 2021.

Odbornými garantmi projektu sú Mgr. Michal Mislovič, account manager/analytik MEDIAN SK, Ing. Jindřich Bardon, projektový manažér, Slovenský rozhlas RTVS a doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., vysokoškolský pedagóg Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálnych komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Projekt organizuje agentúra Respect APP s.r.o. v spolupráci s prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK, s.r.o.

Disciplíny
Termíny
Prihlasovanie
projektov
v predtermíne
10.1.2022 - 31.1.2022
Prihlasovanie
projektov a hlasovanie verejnosti
1.2.2022 - 28.2.2022
Ukončenie
prihlasovania
projektov a hlasovania verejnosti.
28.2.2022
Slávnostné
vyhodnotenie výsledkov Hermes - Komunikátor roka 2021
10.03.2022
Hodnotenie

1. VYHODNOTENIE KVANTITATÍVNEHO PRIESKUMU

Kategórie: Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce, Automobily. Vyhodnotenie bude vychádzať z reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu realizovaného prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK za jedenásť mesiacov kalendárneho roka. Výpočet poradia jednotlivých súťažných subjektov v každej kategórii vychádza z otázky, na ktoré inštitúcie z danej kategórie bola zaznamenaná reklama v posledných dvoch mesiacoch - spontánna znalosť spriemerovaná s podporenou znalosťou (v tisícoch ľudí). Ak by sa stalo, že v niektorej kategórii by dva súťažné subjekty dosiahli rovnaký výsledok, na vyššiu priečku bude umiestnený ten súťažný subjekt, ktorý v rámci znalosti značky v danej kategórii (spriemerovaný výsledok spontánnej a podporenej znalosti) sa umiestnil vyššie. Uverejnených bude prvých päť súťažných subjektov.

 

2. HODNOTENIE VEREJNOSTI

Verejnosť hodnotí nominované inštitúcie na základe vlastných skúseností s príslušnou inštitúciou v oblasti ko-munikácie a vzťahov s verejnosťou prostredníctvom internetového hlasovania v období od 1. februára 2022 do 28. februára 2022 na web stránke www.cenyhermes.sk.

 

3. HODNOTENIE ORGANIZÁTORA

Organizátor projektu rozhodne o víťazoch v jednotlivých hodnotených kategóriách: Krízová komunikácia, Starost-livosť o klienta, Najlepší interiér predajného priestoru, Najefektívnejšie využitie nových médií, Inovatívny marketin-gový prístup, Interná komunikácia, Spoločenská zodpovednosť. Do uvedených kategórií môže svoj projekt prihlásiť akákoľvek inštitúcia, nie len inštitúcie z nominovaných kategórií stanovených v bode V. tohto štatútu (Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce, Automobily), pričom podkladom pre hodnotenie organizátora bude vyplnený prihlasovací formulár. Prihlásený môže byť každý projekt, ktorého komunikačné aktivity prebiehali najneskôr do decembra 2021. Prihlásiť projekt je možné najneskôr do 28. februára 2022. Prihlásenie projektu je záväzné a bude vám fakturované podľa cenníka uvedeného v prihlasovacom formulári.

 

ODBORNÍ GARANTI

Jindřich Bardon
Milan Banyár
Michal Mislovič
Hlasovanie verejnosti

Aj keď Pierre de Coubertin hovorieval, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, najlepšie komunikujúce spoločnosti by určite mali byť odmenené.

Dajte hlas inštitúcii, s ktorou máte najlepšie skúsenosti v oblasti komunikácie a VYHRAJTE skvelú cenu. Výnimočný pobyt v Hoteli Salamandra **** , Hodruša Hámre, Štiavnické vrchy a športový Hyundai i30 N na týždeň s plnou nádržou.

 

Výsledky hlasovania budú zverejnené na slávnostnom odovzdávaní cien
Hermes Komunikátor roka už 10. marca 2022.
(pozn.: pod pojmom komunikácia treba rozumieť jednak vašu skúsenosť pri osobnom alebo telefonickom kontakte so spoločnosťou, ale aj to, ako sa spoločnosť prezentuje v médiách)

Hlasovanie je obmedzené na jednu e-mailovú adresu pre každú kategóriu raz za 24 hodín. Svoj hlas môžete dať ktorejkoľvek inštitúcii v uvedených kategóriách.

Vyhodnocovať budeme víťaznú inštitúciu za každú kategóriu samostatne a za všetky kategórie spolu.Ak medzi nominovanými nie je inštitúcia, ktorej chcete dať svoj hlas, napíšte jej názov na info@cenyhermes.sk a my nomináciu uverejníme.

Hlasovanie potrvá od 1. februára do 28. februára 2022.

Výnimočný pobyt v hoteli Salamandra pre dve osoby na dva dni so vstupom do wellness do hlasovania venovala spoločnosť Premium Star Hotels.
Športový Hyundai i30 N na týždeň s plnou nádržou venovala spoločnosť Hyundai.
ĎAKUJEME!

Organizátor
Projekt HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2021 organizuje Respect APP, s.r.o.
Autor projektu a majiteľ licencie: Sophos Solutions s.r.o.
Partneri
Mediálni partneri
Odborní partneri
Partneri
História