HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie pre najlepšiu inštitúciu v Slovenskej republike v komunikácii so zákazníkom. Hodnotí sa tromi spôsobmi:

CENA MEDIAN SK - víťazi vzídu z reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu realizovaného spoločnosťou MEDIAN SK

CENA VEREJNOSTI - o víťazoch rozhodne laická verejnosť hlasovaním na tejto webstránke

CENA HERMES - o oceneniach rozhodne odborná porota v zložení:

Mgr. Michal Mislovič, account manager/analytik MEDIAN SK

Ing. Jindřich Bardon, projektový manažér, Slovenský rozhlas RTVS

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., vysokoškolský pedagóg, Katedra marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Ústav marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Jindřich Bardon
Milan Banyár
Michal Mislovič

 

Tohtoročnou novinkou je udelenie ceny GRAND PRIX pre inštitúciu, ktorá získa najviac bodov vo všetkých troch spôsoboch hodnotenia. Oplatí sa bojovať, pretože víťaz získa sekundárnu analýzu dát MML v rozsahu 30 strán od spoločnosti MEDIAN SK.

Projekt organizuje agentúra Respect APP s.r.o. v spolupráci s prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK, s.r.o.

Termíny
Prihlasovanie
projektov
v predtermíne
19. 12. 2022 - 31. 1. 2023
Prihlasovanie
projektov a hlasovanie verejnosti
1. 2. 2023 - 28. 2. 2023
Ukončenie
prihlasovania
projektov a hlasovania verejnosti.
28. 2. 2023
Slávnostné
vyhodnotenie výsledkov HERMES - KOMUNIKÁTOR ROKA 2022
23. 03. 2023
Cena Median SK
Kategórie
Bankovníctvo
Telekomunikácie
Automobily
Poisťovníctvo
Obchodné reťazce

Ceny v uvedených piatich kategóriách sa udeľujú na základe výsledkov reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu realizovaného prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK za jedenásť mesiacov kalendárneho roka. Umiestnenia vychádzajú z otázky, na ktoré inštitúcie z danej kategórie bola zaznamenaná reklama v posledných dvoch mesiacoch - spontánna znalosť značky spriemerovaná s podporenou znalosťou (v tisícoch). V prípade rovnakého výsledku dvoch spoločností bude na vyššiu priečku umiestnený subjekt, ktorý sa v rámci znalosti značky v danej kategórii umiestnil vyššie.

Cena verejnosti
Kategórie
Bankovníctvo
Telekomunikácie
Automobily
Poisťovníctvo
Obchodné reťazce

Zahlasujte za inštitúcie, s ktorými máte najlepšie skúsenosti v osobnom alebo telefonickom kontakte a ktoré sa podľa vás najlepšie prezentujú v médiách a VYHRAJTE jednu z cien:

  • wellness pobyt pre 2 osoby v Grand hoteli Permon**** na 3 dni / 2 noci v 2-lôžkovej izbe Premium „Kriváň“ s plnou penziou a voľným vstupom do wellness komplexu Permon´s Paradise vyhral pán Radovan Holovič. Gratulujeme!
  • automobil Hyundai SANTA FE na týždeň s plnou nádržou vyhrala pani Ivica Hatalová. Gratulujeme!

 

Hlasovanie potrvá od 1. februára do 28. februára 2023. Výsledky hlasovania budú zverejnené na slávnostnom odovzdávaní cien HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA a na tejto webstránke v marci 2023.

Hlasovať je možné z jednej e-mailovej adresy v každej kategórii raz za 24 hodín; svoj hlas môžete dať ktorejkoľvek inštitúcii vo vyššie uvedených piatich kategóriách.

Ak medzi nominovanými v daných kategóriách nie je inštitúcia, ktorej chcete dať svoj hlas, napíšte jej názov na info@cenyhermes.sk a my nomináciu uverejníme.

Cena Hermes

 

Ceny Hermes udelí odborná porota poverená organizátorom v kategóriách:

  1. Inovatívny marketingový prístup (kreatívne riešenia v ATL a BTL komunikácii, mediálna kreativita - new media, netradičné využitie nových komunikačných platforiem)
  2. Interná komunikácia & employer branding
  3. Krízová komunikácia
  4. Dizajn (interiér obchodného priestoru, komunikačný dizajn, obalový dizajn alebo akákoľvek iná forma vizuálnej komunikácie použitá komerčným subjektom)
  5. Spoločenská zodpovednosť
  6. Event

 

Do kategórií Ceny HERMES sa môže prihlásiť akákoľvek inštitúcia - aj z oblasti nespadajúcej pod bankovníctvo, poisťovne, telekomunikácie, obchodné reťazce a automobily. Podkladom pre hodnotenie odbornou porotou bude vyplnený prihlasovací formulár. Prihlásený môže byť každý projekt, ktorého komunikačné aktivity sa uskutočnili najneskôr do decembra 2022. Prihlásenie projektu je možné do 28. 2. 2023. Je záväzné a spoplatnené podľa cenníka uvedeného v prihlasovacom formulári.

Partneri
Mediálni partneri
Odborní partneri
Partneri
História