Grand Prix pre najlepšie komunikujúcu inštitúciu v Slovenskej republike
O súťaži

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie pre najlepšie komunikujúcu inštitúciu v Slovenskej republike so zákazníkom.

Odbornými garantmi projektu sú Mgr. Josef Fišer, obchodný a marketingový riaditeľ MEDIAN SK, Ing. Jindřich Bardon, projektový manažér, Slovenský rozhlas RTVS a doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., vysokoškolský pedagóg Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Projekt organizuje agentúra 2lovebrands, s.r.o. v spolupráci s prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK, s.r.o.

 

CIELE:

  • Motivovať inštitúcie v Slovenskej republike k skvalitňovaniu komunikácie s verejnosťou, štátnymi autoritami, obchodnými partnermi, vlastnými zamestnancami a hlavne klientmi, ako aj ďalšími pre inštitúciu zaujímavými cieľovými skupinami.
  • Upozorniť odbornú verejnosť na dôležitosť komunikácie pre akvizíciu nových klientov a udržanie existujúcich klientov.
  • Rozvíjať komunikačnú a právnu gramotnosť laickej verejnosti, zvyšovať jej komunikačné, etické a právne vedomie.
  • Podporovať zdravú a férovú súťaživosť medzi inštitúciami v kategóriách určených štatútom tejto súťaže.
  • Odmeniť najlepšie komunikujúce inštitúcie v Slovenskej republike v kategóriách určených štatútom tejto súťaže.
  • Určovať benchmark za príslušné hodnotiace obdobie v oblasti komunikácie pre inštitúcie v Slovenskej republike.
Kategórie
Termíny
20. 11. 2020
Prihlasovanie projektov
v predtermíne
04. 12. 2020
Prihlasovanie projektov
05. 01. 2021
Ukončenie
prihlasovania projektov
19. 02. 2021
Slávnostné vyhodnotenie
výsledkov Hermes Komunikátor roka 2020
Hodnotenie

1. Vyhodnotenie kvantitatívneho prieskumu

Kategórie: Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce, Automobily. Vyhodnotenie bude vychádzať z reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu realizovaného prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK za dvanásť mesiacov kalendárneho roka. Výpočet poradia jednotlivých súťažných subjektov v každej kategórii vychádza z otázky, na ktoré inštitúcie z danej kategórie bola zaznamenaná reklama v posledných dvoch mesiacoch - spontánna znalosť spriemerovaná s podporenou znalosťou (v tisícoch ľudí). Ak by sa stalo, že v niektorej kategórii by dva súťažné subjekty dosiahli rovnaký výsledok, na vyššiu priečku bude umiestnený ten súťažný subjekt, ktorý v rámci znalosti značky v danej kategórii (spriemerovaný výsledok spontánnej a podporenej znalosti) sa umiestnil vyššie. Uverejnených bude prvých päť súťažných subjektov.

 

2. Hodnotenie verejnosti

Verejnosť hodnotí nominované inštitúcie na základe vlastných skúseností s príslušnou inštitúciou v oblasti komunikácie a vzťahov s verejnosťou prostredníctvom internetového hlasovania v období od 20. novembra 2020 do 20. decembra 2020 na web stránke www.cenyhermes.sk.

 

3. Hodnotenie organizátora

Organizátor projektu rozhodne o víťazoch v jednotlivých hodnotených kategóriách: Krízová komunikácia, Starostlivosť o klienta, Najlepší interiér predajného priestoru, Najefektívnejšie využitie nových médií, Inovatívny marketingový prístup, Interná komunikácia, Spoločenská zodpovednosť. Do uvedených kategórií môže svoj projekt prihlásiť akákoľvek inštitúcia, nie len inštitúcie z nominovaných kategórií stanovených v bode V. tohto štatútu (Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce, Automobily), pričom podkladom pre hodnotenie organizátora bude vyplnený prihlasovací formulár. Prihlásený môže byť každý projekt, ktorého komunikačné aktivity prebiehali najneskôr do decembra 2020. Prihlásiť projekt je možné najneskôr do 5. januára 2021. Prihlásenie projektu je záväzné a bude vám fakturované podľa cenníka uvedeného v prihlasovacom formulári.

 

Odborní garanti 

Viac o garantovi
Viac o garantovi
Viac o garantovi
Hlasovanie verejnosti

Dajte hlas inštitúcii, s ktorou máte najlepšie skúsenosti v oblasti komunikácie a VYHRAJTE výnimočný pobyt v historickom Grandhoteli **** v Starom Smokovci alebo nový Hyundai Tucson na týždeň s plnou nádržou.


Výsledky hlasovania budú zverejnené na slávnostnom odovzdávaní cien Hermes Komunikátor roka už 19. februára 2021
(pozn.: pod pojmom komunikácia treba rozumieť jednak vašu skúsenosť pri osobnom alebo telefonickom kontakte so spoločnosťou, ale aj to, ako sa spoločnosť prezentuje v médiách) 


Hlasovanie je obmedzené na jednu e-mailovú adresu pre každú kategóriu raz za 24 hodín. Svoj hlas môžete dať ktorejkoľvek inštitúcii v uvedených kategóriách.


Vyhodnocovať budeme víťaznú inštitúciu za každú kategóriu samostatne a za všetky kategórie spolu.
Ak medzi nominovanými nie je inštitúcia, ktorej chcete dať svoj hlas, napíšte jej názov na info@cenyhermes.sk a my nomináciu uverejníme.


Hlasovanie potrvá od 20. novembra do 20. decembra 2020.

 

Výnimočný pobyt v historickom Grandhoteli**** v Starom Smokovci pre 2 osoby na 2 noci s raňajkami a vstupom do wellness do hlasovania venovala spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s.

Nový Hyundai Tucson na týždeň s plnou nádržou venovala spoločnosť Hyundai.

ĎAKUJEME!


VYŽREBOVALI SME VÝHERCOV

Pobyt v historickom Grandhoteli Starý Smokovec od TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. získava Lucia Tomíková.
Z nového Hyundai Tucson sa celý týždeň bude tešiť Jozef Starovič. Obom gratulujeme!

 

Organizátor
Projekt HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2020 organizuje
2lovebrands, s.r.o.
Partneri
Mediálni partneri
Odborní partneri
Reklamný partner
História
7. ročník
6. ročník
5. ročník
4. ročník
3. ročník
2. ročník
1. ročník